Μεταφορά Έργων Τέχνης

Αναλαμβάνουμε τη μεταφορά Έργων Τέχνης από συλλέκτες, γκαλερί και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.