Ανάρτηση Έργων Τέχνης

Τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μας ολοκληρώνει η ανάρτηση των έργων τέχνης στο τόπο προορισμού. Σημαντική υπηρεσία για την ασφαλή μεταφορά των αντικειμένων ανεκτίμητης αξίας είναι η επίβλεψη της φόρτωσης και της εκφόρτωσης καθώς και η σωστή ανάρτηση τους μετά τη μεταφορά και το ξεπακετάρισμα.

Το έμπειρο προσωπικό μας εγγυάται τη σωστή τοποθέτηση κάθε είδους έργου τέχνης το οποίο χρήζει ιδιαίτερης και προσεκτικής μεταχείρισης.

Αναζήτηση

Νέα