Μεταφορά Έργων Τέχνης

Η Swift Art Services αναλαμβάνει την ασφαλή μεταφορά των έργων τέχνης στο προορισμό που επιθυμεί ο πελάτης σε όλο τον κόσμο, οικονομικά και χωρίς καθυστερήσεις .

Τα φορτηγά της εταιρείας είναι άρτια εξοπλισμένα και τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή και ασφαλή μεταφορά. Επίσης, βάση νόμου, όλα τα οχήματά μας είναι ασφαλισμένα για τη μεταφορά φορτίων με τις βασικές καλύψεις για την ασφάλιση φορτίου.

Αναζήτηση

Νέα