Εικαστικές Τέχνες και Αντίσταση

Φωτογραφικό υλικό από το στήσιμο της έκθεσης "Εικαστικές τέχνες και Αντίσταση"