Πιστοποίηση κατά ISO 9001

Η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001 στους τομείς της Μεταφοράς Έργων Τέχνης, Συσκευασίας Έργων Τέχνης και Ανάρτησης Εκθέσεων Έργων Τέχνης

CERTIFICATE GR SARGIOTIS BERGELES ISO 9001 

CERTIFICATE ENG SARGIOTIS BERGELES ISO 9001